Αποστολή μας είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης των μαθητών μας. Επιτυχία θεωρούμε να μπορούν οι μαθητές μας να χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα άνετα σε κάθε επικοινωνιακό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό επιμένουμε να συμμετέχουν στις εξετάσεις όταν είναι πραγματικά έτοιμοι. Για να πετύχουμε το σκοπό μας διαμορφώνουμε το πρόγραμμα σπουδών με τρόπο τέτοιο ώστε να παίρνει υπόψη του τόσο τις μαθησιακές όσο και τις ηλικιακές ανάγκες των μαθητών μας.

Γνωρίζοντας πόσο σημαντικός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας στη δουλειά μας έχουμε καταφέρει να συνθέσουμε μία ομάδα καθηγητών οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διακρίνονται τόσο για τις γνώσεις τους όσο και για την παιδαγωγική τους δεινότητα. Στο δικό μας σχολείο πιστεύουμε ότι πάνω από όλα ο καθηγητής πρέπει να είναι παιδαγωγός και ανεξάρτητα από το αντικείμενο που διδάσκει να μεταφέρει στους μαθητές αρετές και να στέκεται κοντά τους. Το προσωπικό του σχολείου μας συνεχίζει να καταρτίζεται  σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας μέσα από τη συμμετοχή του σε προγράμματα εκπαίδευσης και συνέδρια για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

Σημαντικό είναι ότι το σχολείο μας υποστηρίζεται από  ψυχολόγο η οποία μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν και να προσεγγίσουν τους μαθητές ώστε να τους διδάξουν με τρόπο άμεσο και κατανοητό. Στο θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το σχολείο μας διαθέτει μόνο ολιγομελή τμήματα 8-10 ατόμων. Πιστεύουμε πολύ ότι το μικρό μέγεθος των τμημάτων βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τη γλώσσα και τους δίνει τη δυνατότητα για περισσότερο χρόνο ομιλίας μέσα στην τάξη. Από την άλλη πλευρά ο μικρός αριθμός μαθητών βοηθά τους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν τάξεις πειθαρχημένες, όπου επικρατεί ο αλληλοσεβασμός.

Share Button
Αν κι εσείς αναζητάτε υπευθυνότητα, σοβαρότητα και εμπειρία στο θέμα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, τότε εμπιστευτείτε  μας.
Η  Εμπειρία  34 χρόνων στη διδασκαλία της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, Το δυναμικό διδακτικό προσωπικό  και η  παραγωγή δικού μας  πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού εξασφαλίζουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στους μαθητές μας για την απόκτηση πτυχίων γλωσσομάθειας.

Σας αρεσει το site μας

Ναί / Yes - 75%
Όχι / No - 20.8%

Total votes: 24
The voting for this poll has ended on: Δεκέμβριος 31, 2014